Co za ile Co za ile

Kalkulator współczynnika przenikania ciepła dla pustaków Porotherm

  • Warstwy przegrody należy dobrać tak, by współczynnik U nie przekraczał wartości 0,23 W/(m²K).
  • Dla pustaków Porotherm o U > 0,23 W/(m²K) istnieje możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.
  • Współczynniki przenikania ciepła w systemie 44 EKO+, 38 P+W oraz 44 P+W podano z uwzględnieniem zaprawy termoizolacyjnej Porotherm TM. Przy pozostałych pustakach odpowiednio zaprawy Dryfix, Profi lub Porotherm M50
Kalkulator współczynnika przenikania ciepła dla pustaków Porotherm

Wienerberger

Telefon: 22 514 20 20

www.wienerberger.pl, www.budogram.pl, konsultacje.techniczne@wienerberger.com

Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów