Co za ile Co za ile

Kalkulator izolacji rur w gruncie

Kalkulator izolacji rur w gruncie to pomocnicze narzędzie pozwalające na wyliczenie grubości izolacji z Leca® KERAMZYTU niezbędnej do skutecznego zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów w gruncie.

Kalkulator izolacji rur w gruncie

Leca Polska

Telefon: 58 772 24 10-11

www.leca.pl, leca@leca.pl

Oczyszczalnie ścieków - ranking rozpoznawalności firm i produktów